• Cadence-Vision

  Vi utvecklar företag som vill fokusera på kunder och värdeflöden för maximal effektivitet och optimalt resultat.

  Låt strategin bli verklighet i en värld full av möjligheter!

  Cadence-Vision
 • Värdefulla människor

  Det är människor som skapar värden som kunder är beredda att betala för. Det är människor som tar sig över yttre och inre hinder.

  Skapa en lärande organisation med samsyn om nuläge och visioner.

  Värdefulla människor
 • Värdefulla processer

  Vi leder förbättringsarbetet. Vi fokusera på var i verksamheten som värde skapas. Vi ser de aktiviteter och processer som pågår. Vi ser vad det är som flödar genom verksamheten.

  ”Pris är det man betalar för. Värde är det man får.” Warren Buffet

  Värdefulla processer
 • Värdefull verksamhet

  Cadence-Vision - Hitta rätt tempo för visionen! Vi skapar mervärde för framtiden i tillverkande och tjänsteproducerande företag.

  Se den egna verksamheten & omvärlden!

  Värdefull verksamhet

Vi utvecklar företag som vill fokusera på kunder och värdeflöden för effektivitet och optimalt resultat.

Skapa en värdefull verksamhet!

Vi kan:
Projektledning
Affärsutveckling
Lean Production
Logistiklösningar
Change Management
Supply Chain Management

Utvecklingssteg för värdeflöden

Definiera!
Behov verksamheten uppfyller
& Värdet för kunden

Kartlägg!
Värdehöjande aktiviteter nu
& Önskat läge

Agera och genomför!

Fullfölj!

Förbättra systematiskt!